Årlige utdelinger fra Minnefondet.

GI GJERNE EN PENGEGAVE TIL MINNEFONDET.

GAVER TIL MINNEFONDETS KONTO NR 3411 24 90304,  VIPPS # 92669 GÅR UAVKORTET TIL MINNEFONDETS FORMÅL. 

 Minnefondets utdelinger er avhengige av økonomien i fondet.

 

2003   3 personer   a kr 5000       =  kr 15000

2004   7     "            a kr 4000     =  kr 28000

2005   5     "            a kr 3000     =  kr 15000

          1     "            a kr 2000    =  kr   2000   

2006   7     "            a kr 5000     =  kr 35000

2007   3     "            a kr 6000     =  kr 18000

          6     "            a kr 3000    =  kr 18000

2008   6    "             a kr 3000     =  kr 18000

2009   5    "             a kr 5000     =  kr 25000

2010   7    "             a kr 4500     =  kr 31500

2011   6   "              a kr 4000     =  kr 24000

2012   6   "              a kr 5000     =  kr 30000

2013   6  "               a kr 4500     =  kr 27000

2014   5  "               a kr 5000      = kr 25000

2015   5  "               a kr 4000      = kr 20000  

2016   4  "               a kr 4000      = kr 16000

2016   2  "               a kr 2000      = kr  4000 

2017   4  "               a kr 4000      = kr 16000

2018   5 "                a kr 4000      = kr 20000 

2019   3 "                å kr 5000      = kr 15000

2020   6 "                a kr 4000      = kr 24000

2020   1 "                a kr 2500      = kr   2500

-------------------------------------------------------

Totalt                                            kr. 429000

 

                                  

  • Org. Nr: 986159568
  • Kreftforeningen 
  • Postboks 4 Sentrum
  • 0101 OSLO