Terese Heggs Minnefond

Terese Heggs Minnefond til støtte for kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år under behandling i helseregion Vest ble etablert og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund  like etter at Terese døde den 10. oktober 2002.

Minnefondet er en stiftelse som en gang pr år deler ut en pengesum til unge kreftpasienter under behandling. 

Donasjoner/pengegaver til fondet mottas med takk. Minnefondets konto er i Fana Sparebank nr. : 3411.24.90304.

VIPPS # 92669

Alle donasjoner går uavkortet til minnefondets formål. 


Organisasjonsnr er: 986159568.

  • Org. Nr: 986159568
  • Kreftforeningen 
  • Postboks 4 Sentrum
  • 0101 OSLO