Om Terese Hegg's Minnefond.

Terese Hegg's Minnefond til støtte for kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år under behandling i helseregion Vest ble etablert og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund  like etter at Terese døde den 10. oktober 2002. Organisasjonsnr er: 986159568.

 

GI GJERNE EN PENGEGAVE TIL FONDETS KONTO 3411 24 90304. Pengegavene går uavkortet til minnefondets formål.

Før Terese døde  snakket hun endel om hvordan hun følte at det var vanskelig å ikke ha egen rimelig god økonomi  i tiden etter den første operasjonen og avslutning av videregående skole. Hun kjente også mange andre kreftsyke ungdommer som hadde de samme følelsene.
Det var ikke noe økonomisk hjelp å få fra det offentlige da hun ikke hadde opparbeidet rettigheter i Folketrygden, og sosialkontoret kunne (ville) ikke hjelpe før hun hadde brukt opp de sparepengene hun hadde på konto – det vil si konfirmasjonspenger og annen småsparing opp gjennom barne- og ungdomsårene. Terese bodde hjemme i denne tiden og foreldrene var behjelpelig med lommepenger, men hun ville helst klare seg selv. Da Terese ble ansatt i et firma i 1998 bedret denne situasjonen seg betraktelig.

Tereses foreldre bestemte like etter hennes død å opprette et minnefond til støtte for kreftsyk ungdom og donerte kr 150.000 til fondet. I dødsannonsen ble det oppfordret til å gi gaver til minnefondets konto i stedet for blomster. Etter Terese's bisettelse var minnefondet kommet opp i ca. NOK 224.000.

I 2003 hadde  karene som stod bak «The Charity Auction» i Bergen et arrangement til inntekt for kreftsaken. En frisør i Bergen hadde donert en eldre Bentley bil til aksjonen. Inntekten av dette arrangementet var ca NOK 380.000. Arrangørene av The Charity Auction, Mark Pettit og Anthony  Hill bestemte at NOK 200.000 skulle gå til Terese Hegg's Minnefond og resten til den lokale kreftforeningens populære kunstkurs. Dette var meget kjærkomment.

Andre som har gitt penger til Minnefondet er en dame som bestemte at i stedet for at hun skulle få gaver til sin 70-års dag så skulle det gies gaver til Terese Hegg's Minnefond.

Andre familier har også bestemt at ved en persons bortgang, så skulle det, i stedet for blomster til hjemmet eller båren, heller gies en gave til  Minnefondet.

Minnefondets kapital var i oktober 2003 på ca  NOK 457.000.

Den første utdelingen fra Minnefondet ble gjort på Terese's fødselsdag den 30. november 2003. Da fikk 3 kreftsyke ungdommer NOK 5000 hver. I 2004 fikk 7 kreftsyke ungdommer NOK 4000 hver. Tilsammen er det pr 30. november 2011 utdelt NOK 229.500  til 56 kreftsyke ungdommer.

Utdelingene foretaes av styret i Minnefondet basert på vurdering av søknadskjema. Beløpet som kan utdeles hvert år avhenger av antall kvalifiserte søkere og  avkastningen på fondets midler. Utdelingene foretas hvert år på Tereses fødselsdag den 30. november.

Pr 1. januar 2012 er midlene plassert sammen med Den Norske Kreftforenings midler  og de blir forvaltet av Pareto Finans og DNB. Det er også et beløp stående på konto 3411.24.90304 i Fana Sparebank. Donasjoner til denne konto er velkomne.

  • Org. Nr: 986159568
  • Kreftforeningen 
  • Postboks 4 Sentrum
  • 0101 OSLO