Søknadsskjema

Søknad sendes pr. post innen den 20. november hvert år til:

Terese Heggs Minnefond

Kreftforeningen distriktskontor Bergen

v/Geir Vangsnes

Postboks 6125

5892 BERGEN

  • Org. Nr: 986159568
  • Kreftforeningen 
  • Postboks 4 Sentrum
  • 0101 OSLO