Debattsiden B.T. 29.09.2001

Alternativ Medisin!

 • Jeg vet det er flere

  som undrer og tror...

  Kanskje Terese forlater

  vår jord...

 • Hvis ingenting hjelper

  og alt må si stopp,

  så tro ei da heller

  at jeg har gitt opp.

 • Men vær du nå sikker

  min godeste venn.

  Jeg drar ingen steder

  før kampen er endt.

 • Ja mye kan skje,

  på "wops 1, 2, 3"

  At jeg nok har tapt?

  - Nei, si ikke det!

 • Et kjøleskap fyllt med

  "alternativ snack",

  skal hjelpe å kjempe

  til svulsten er vekk

 • Min plan er nå aldri

  å bare gi opp!

  Men å kjempe for livet,

  ja det skal jeg nok!

 • Man kan alltid undres

  om dette går an,

  men vi er nok flere som

  tror at det kan!

 • Aldri har legene sagt

  til meg før; Terese det

  neste som skjer er:

  - du dør!

 • Vi alle har grublet

  og tenkt litt på det..,

  men jeg kan vel ikke

  gi opp kun for det?

 • Jeg føler meg bra

  og lever normalt.

  Venner og kjente,

  de er over alt!

 • Takk du som leser

  og følger med...

  Jeg vet det er mange,

  og herlig er det!

- Terese -

 • Org. Nr: 986159568
 • Kreftforeningen 
 • Postboks 4 Sentrum
 • 0101 OSLO