Debattsiden B.T. 31.07.2001

Det er nå det skjer...

 • Nå er jeg sliten

  nå er jeg trett!

  Kampen jeg kjemper

  er jaggu ei lett!

 • Kur nr. to den

  kommer snart nå.

  Lurer litt på

  hvordan det skal gå.

 • En kur er forbi

  og "pausen" snart

  over.

  Uken her hjemme...?

  Vær stille jeg sover!

 • Nå faller vel håret

  jeg merker det nå!

  Håert er tynt som

  et lite strå...

 • Min matlyst er borte,

  og alt er et slit.

  Kreftene spares til

  neste heat.

 • Jeg skal ikke klage

  De er nå så flink!

  De er som små engler

  som løper omkring.

 • Jobben de gjør

  er nok slitsom og tøff,

  og vi pasienter kan være

  litt "røff".

 • Nå pakker jeg snart

  en bag med litt klær.

  Klar for ny omgang

  mot kreften så nær...

- Terese -

 • Org. Nr: 986159568
 • Kreftforeningen 
 • Postboks 4 Sentrum
 • 0101 OSLO